Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

  • To event minęło.

Prezentacja Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH

18 maja 2018, godz. 11:00 - 18:00

„Prezentacja humanoidalnego robota NAO”
Pokaz ruchu robota, działanie interaktywne robota w reakcji na mowę, obraz i sytuację otaczającą robota, rozpoznawanie prostych obiektów przez robot w oparciu o kamerę.
Internet Rzeczy czyli jak podłączyć doniczkę z kwiatkiem do Internetu”
Prezentacja urządzeń Internetu Rzeczy budowanych w Katedrze Informatyki AGH pozwoli zapoznać się ze sposobami monitorowania przedmiotów obecnych w naszym otoczeniu za pomocą popularnych urządzeń wbudowanych. Jednocześnie zostaną pokazane potencjalne możliwości przetwarzania i wykorzystania zebranych danych.
„Programowanie robota kulistego”
Demonstracja sposobu programowania robota w kształcie kuli, który może sprawnie przemieszczać się w labiryncie i pokonywać przeszkody terenowe. W trakcie prezentacji będzie można spróbować swoich sił w programowaniu robota.
„Elektronika wokół nas”
Techniki syntezy obrazu – wyświetlacz sferyczny
Energia słoneczna – gdzie i jak ją wykorzystać
Fale radiowe inaczej – budowa i działanie radaru
Samochód „Line folower” – autonomiczny pojazd, poruszający się po trasie wyznaczonej czarnymi liniami na białym tle, dzięki zastosowaniu czujników.
Zaprezentujemy konstrukcję studencką, który bierze udział w zawodach NXPCup i ma na koncie sukcesy w minionych edycjach. Jest to pojazd autonomiczny, który samodzielnie porusza się po trasie wyznaczonej przez dwie czarne linie na białym tle. Drogę odnajduje wykorzystując wbudowane w nim sensory, m.in. czujnik optyczny.
Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz – „elektroniczne lego”
„Pomiary zapylenia powietrza.”
Pomiary zapylenia na zewnątrz i wewnątrz budynków. Pokazanie jakie czynniki wpływają na wzrost mierzonych wartości. Pokaz polegający na zadymieniu pewnej objętości i oczyszczeniu ją z wykorzystaniem oczyszczacza. Całość zmienności zapylenia będzie monitorowany przez nasz system. Wyjaśnienie szczegółów jak można samemu skonstruować miernik pyłów. Pokazanie kodu i sposobu działania takich urządzeń. Wizualizacja danych pomiarowych. Przedstawienie naszej strony internetowej i określenie wymagań, które musi spełniać system, żeby efektywnie wizualizować dane.

„Presentation of the NAO humanoid robot”
Demonstration of robot’s motion, interactive operation in response to speech, image and external conditions; recognition of simple objects by the robot based on the on-board camera.
„Internet of Things: how to connect a flower pot to the Internet”
Internet of Things devices that are designed and build at the AGH University of Science and Technology. The presentation will allow you to become familiar with the ways of controlling and monitoring items in our environment using common embedded platforms. Additionally, the processing possibilities and uses of the collected data will be shown.
„How to programme a spherical robot”
The presentation demonstrates how the robot can efficiently move in a maze and overcome terrain obstacles. During the presentation, you’ll be able to try your hand at programming the robot.
„Electronics around us”
Image synthesis techniques – spherical display
Solar energy – where and how to use it?
Radio waves from another way: radar – how it works, use (eg. object detection, parking sensors, measurement of speed).
A car „Line folower” – an autonomous vehicle, traveling along the route marked with black lines on a white background, through the use of sensors.
We will present a student device that participates in NXPCup competitions and has successes in previous editions. It is an autonomous vehicle that independently moves along the route marked by two black lines on a white background. He finds the way using sensors built in it, for example optical sensor.
Electronics easier than you think – „the electronic lego”.
„IoT system for analyzing air dustiness”
Principles for measuring dustiness outside and inside buildings in IoT systems. Showing which factors influence the increase in measured values. Demonstration involving the smoke of a certain volume and purification using a purifier. The entire variability of pollination will be monitored by the presented system. Visualization of measurement data. Presentation of our website and defining the requirements that the system must meet in order to effectively visualize the data. Presentation of the instructions how you can construct a dust meter yourself. Show the code and operation of such devices.

Szczegóły

Data:
18 maja 2018
Czas:
11:00 - 18:00
Wydarzenie Category:

Inny

Ośrodek organizacyjny AGH:
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Rodzaj wydarzenia:
prezentacje