ORGANIZATORZY

Główny Organizator XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kontakt z organizatorem

Współorganizatorzy XVIII Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Akademia Ignatianum w Krakowie,
Akademia Muzyczna w Krakowie,
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego,
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN,
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN,
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński,
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie