KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet Organizacyjny Festiwalu Nauki i Sztuki

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: dr Marcin Pieniążek – Przewodniczący KO, mgr Agata Bień-Krawiec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH; dr inż. Michał Bembenek, dr inż. Paweł Gara
Akademia Ignatianum w Krakowie: mgr Aleksandra Walczak
Akademia Muzyczna w Krakowie: mgr Joanna Czech
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: mgr Bartłomiej Chwilczyński
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego: mgr Magdalena Krawczyk
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: mgr Piotr Słomiński
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN: dr hab. Barbara Marczewska
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN: dr hab. Jakub Barbasz
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN: mgr Katarzyna Kozielec, dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: mgr Elżbieta Niechciał
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: mgr Katarzyna Idziak, mgr Joanna Styrna
Uniwersytet Jagielloński: dr hab. Monika Marzec, mgr Joanna Kulawik
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum: mgr Aneta Żurek, mgr Wiesław Pyrczak
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: mgr Krzysztof Mleczko
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: prof. Andrzej Baran, mgr Kamila Dąbrowa
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: mgr Jacek Okarmus